Historyczna chwila: podpisanie umowy na budowę oczyszczalni

Urząd Gminy Biała informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 20 kwietnia 2020 r. zostały podpisane umowy na zadania: 1. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga” – wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane PRZEM-GRI” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Przemysłowa 3, 10-418 Olsztyn. Wykonawca...