Podpisanie umowy dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała

Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Biała informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 20 października 2020 r. została podpisana umowa dot. realizacji zadania:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała – etap I” – wykonawca: Zakład Usług Sprzętowo – Transportowych s.c., ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń.

Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.
Kwota umowy: 5 896 297,15 zł.
Termin realizacji umowy: 30.06.2022 r.

W dniu 12 października 2020 r. została podpisana umowa dot. realizacji zadania:
2. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała – etap I”  – wykonawca: Zakład Usług Projektowych i Nadzorów Inwestorskich Robert Pilarczyk, os. Stare Sady, 98-300 Wieluń.

Wykonawca wyłoniony trybie przetargu nieograniczonego.
Kwota umowy: 61 500,00 zł.

Umowy ze strony Gminy Biała podpisał Wójt Gminy Biała – Aleksander Owczarek, a Skarbnik Gminy – Agnieszka Krzemińska złożyła wymagane kontrasygnaty. Przy podpisywaniu umów obecni byli również pracownicy, którzy uczestniczyli w przygotowaniu przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *