Wniosek o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała

Print Friendly, PDF & Email

Gmina Biała złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach RPO Województwa Łódzkiego wniosek o pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wyposażenia aglomeracji Biała w zbiorczą sieć kanalizacyjną o 24,85%.

Projekt przewiduje przyłączenie 655 RLM (RLM nowoprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej tj. 504 osób/RLM oraz 151 RLM z budynków użyteczności publicznej) przez budowę 7,54 km sieci kanalizacyjnej oraz zapewnienie oczyszczania ścieków w aglomeracji zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga (średnia przepustowość 500m3/d).

Bezpośrednimi użytkownikami projektu w odniesieniu do oczyszczalni ścieków będą mieszkańcy gospodarstw domowych w Gminie Biała, z których ścieki będą dopływały na oczyszczalnię ścieków (ze skanalizowanego terenu aglomeracji) oraz gospodarstw domowych z których ścieki będą dowożone na oczyszczalnię ścieków (z nieskanalizowanego terenu aglomeracji oraz pozostałych terenów Gminy, nie objętych aglomeracją).

Całkowita wartość projektu: 21 933 317,17 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 14 138 529,04 zł.

Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: październik 2019 r.

W lutym br. Rada Gminy Biała uchwaliła gminną aglomerację na nowo, zmieniając tym samym aglomerację ustanowioną ponadwymiarowo w 2007 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *