Umowa na dofinansowanie kanalizacji i oczyszczalni podpisana

W dniu 19 listopada doszło do podpisania umowy na  dofinansowanie projektu "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała - etap I" złożonego przez Gminę Biała w marcu 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ze strony Województwa Łódzkiego umowę podpisali Wicemarszałkowie Piotr Adamczyk i Zbigniew Ziemba przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa...

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała

Urząd Gminy Biała informuje, że wniosek o dofinansowanie projektu "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała - etap I" złożony przez Gminę Biała w marcu 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim...

Wniosek o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała

Gmina Biała złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach RPO Województwa Łódzkiego wniosek o pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała - etap I". Celem projektu jest zwiększenie poziomu wyposażenia aglomeracji Biała w zbiorczą sieć kanalizacyjną o 24,85%. Projekt przewiduje przyłączenie 655 RLM (RLM nowoprzyłączonych...